Besox

Versterking doelgroepvermindering eerste werknemers vanaf 1 januari 2017

10 februari 2017

In het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2017 is een KB verschenen met betrekking tot de versterking van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Hierdoor zal een werkgever die vanaf 1 januari 2017 een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerft, kunnen genieten van hogere verminderingsbedragen en/of van een langere toekenningsperiode van de RSZ-verminderingen.

Hieronder kan u een overzicht vinden van de RSZ-verminderingen voor aanwervingen van de eerste zes werknemers die van toepassing zijn tot 31 december 2016 (opening recht vanaf 1 januari 2016) en het nieuwe systeem voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017 (opening recht vanaf 1 januari 2017). Deze bedragen zijn de maximumbedragen die van toepassing zijn voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties.

Systeem voor aanwervingen vanaf 1 januari 2016:

kwartaal 1 tot 5 kwartaal 6 tot 9 kwartaal 10 tot 13
1ste werknemer volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor onbepaalde duur
2de werknemer € 1.550 € 1.050 € 450
3de werknemer € 1.050 € 450 € 450
4de werknemer € 1.050 € 450 € 0
5de werknemer € 1.000 € 400 € 0
6de werknemer € 1.000 € 400 € 0

 

Systeem voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017:

kwartaal 1 tot 5 kwartaal 6 tot 9 kwartaal 10 tot 13
1ste werknemer volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor onbepaalde duur
2de werknemer € 1.550 € 1.050 € 450
3de werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
4de werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
5de werknemer € 1.050 € 1.050 € 450
6de werknemer € 1.050 € 1.050 € 450

De werkgever die reeds een recht opende op een bijdragevermindering vóór 1 januari 2017, kan voor de werknemers die in dienst zijn getreden vóór 1 januari 2017, verder gebruikmaken van de regeling die gold op 31 december 2016.

 

Bron: KB van 31 januari 2017 tot wijziging van het KB van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer, B.S. 7 februari 2017.

Tags