Besox

Verplichtingen bij tijdelijke economische werkloosheid arbeiders

4 april 2023

Sinds 1 januari 2023 zijn de “gewone” procedures voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders opnieuw van toepassing. Er moeten dus opnieuw een aantal formaliteiten worden nageleefd.

Hierna vind je nogmaals een opfrissing van de regeling en de verplichte formaliteiten om beroep te doen op tijdelijke economische werkloosheid voor arbeiders.

1. Verplichte werkweek

De verplichte werkweek is opnieuw van toepassing. Na een periode van maximum 4 weken (bij een volledige schorsing) of 3 maanden (bij een gedeeltelijke schorsing) moet een verplichte werkweek worden gerespecteerd alvorens de economische werkloosheid opnieuw kan worden ingeroepen. Sectoren kunnen hiervan afwijken en een langere duur voorzien.

2. Formaliteiten

De werkgever moet een kennisgeving doen aan de werknemers. De kennisgeving vermeldt de eerste voorziene werkloosheidsdag en moet minstens 7 kalenderdagen op voorhand gebeuren. Dit kan door aanplakking of door een individuele kennisgeving. Is er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig in het bedrijf, dan moeten zij worden geïnformeerd.

Op dezelfde dag van de kennisgeving aan de arbeiders, moet de werkgever voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA.

Voor elke arbeider die economisch werkloos wordt gesteld, moet de werkgever een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA.

De werkgever dient opnieuw een controleformulier C3.2A af te leveren aan elke arbeider die economisch werkloos is. Dit moet gebeuren uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand. Ook dient er opnieuw een (papieren of elektronisch) validatieboek bijgehouden te worden. Indien de economische werkloosheid de volgende maand doorloopt, moet de werkgever van die maand een nieuw formulier C3.2A overhandigen aan de werknemer vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag.

Categorie