Besox

Economische werkloosheid bedienden: ondernemingen niet onderworpen aan btw

21 november 2023

Voordat een onderneming in aanmerking kan komen voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden, moet er aangetoond worden dat de onderneming in moeilijkheden verkeert. Dit kan bijvoorbeeld indien er een substantiële daling van de omzet, de productie of de bestelling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag, wordt bewezen. Als bewijs van deze daling, moet de btw-aangifte toegevoegd worden aan de aanvraag.

Er bestaan echter ook ondernemingen die niet onderworpen zijn aan de btw, bijvoorbeeld bepaalde ondernemingen uit de social profit-sector. De nieuwe wet voorziet dat een onderneming die niet onderworpen is aan de btw het bewijs kan leveren dat haar omzet, productie of bestellingen zijn gedaald o.b.v. alle documenten of rechtvaardigingsstukken van boekhoudkundige aard, andere dan btw-aangiften.

Bron: Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23 november 2023.

Categorie