Besox

Verlaagde bedrijfsvoorheffing uitkering tijdelijke werkloosheid energie

19 december 2022

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de energiecrisis, ontvangen een uitkering gelijk aan 70% van het gemiddeld begrensde loon. Op deze uitkeringen wordt in principe 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

De regering heeft evenwel beslist om de bedrijfsvoorheffing te verlagen tot 15% voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. Deze verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% geldt ook voor het supplement van € 6,47 per dag dat de werkgever bovenop de werkloosheidsuitkering moet betalen. In sommige sectoren wordt het supplement door het Fonds voor Bestaanszekerheid betaald.

Bron: Koninklijk besluit van 30 november 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023, BS 8 december 2022.