Besox

Verhoging minimumpensioenen voor een volledige loopbaan

1 februari 2019

Op 25 januari 2019 werd in het Belgisch Staatsblad een K.B. gepubliceerd dat de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan verhoogt.

Deze verhoging bedraagt 2,1% en treedt in werking op 1 maart 2019.

De reële bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen kan u terugvinden op de website van de Federale Pensioendienst (www.sfpd.fgov.be).

Bron: Koninklijk besluit van 15 januari 2019 tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan, B.S. 25 januari 2019.