Besox

Verhoging leeftijdsgrenzen bij een aantal Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen

23 maart 2022

De Vlaamse Regering heeft beslist om de toegangsleeftijd tot de doelgroepvermindering oudere werknemers en tot de aanwervingsincentive van langdurig werkzoekenden, te verhogen vanaf 1 januari 2022.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Om de aanwerving van oudere werknemers te bevorderen, voorziet Vlaanderen een doelgroepvermindering zowel voor nieuwe aanwervingen als voor werknemers die reeds in dienst zijn.

Voor de werknemers die reeds in dienst zijn (de zittende oudere werknemers) wordt de leeftijd om te kunnen genieten van de doelgroepvermindering, met ingang van 1 januari 2022 opgetrokken van 58 naar 59 jaar.

In de komende jaren wordt de leeftijd verder opgetrokken naar 60 jaar in 2023 en 61 jaar in 2024.

Vlaamse aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de maximumleeftijd voor de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden opgetrokken van 55 naar 57 jaar. Hierdoor kan de incentive voortaan worden aangevraagd voor de aanwerving van werknemers vanaf 25 jaar tot minder dan 58 jaar die gedurende minstens 2 jaar zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.

De werkgever kan de volgende premies ontvangen voor een voltijdse werknemer (pro rata voor deeltijdse werknemers):

  • € 1.250 na 3 maanden tewerkstelling;
  • € 3.000 na 12 maanden tewerkstelling.

Bron: Besluit van 14 januari 2022 van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 van het KB van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2022 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 10 maart 2022.