Besox

Verhoging grensbedrag forfaitaire kostenvergoeding voor 3 categorieën van vrijwilligers

14 januari 2019

Vrijwilligers kunnen nooit betaald worden voor hun prestaties, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt. Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden:

  • de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding (maximum € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar in 2019);
  • de vergoeding van de werkelijke kosten;
  • de combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met de werkelijke vervoerskosten.

Het jaarlijks plafond van de forfaitaire kostenvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2019 verhoogd tot

€ 2.549,90 voor de volgende categorieën van vrijwilligers:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

De verhoging van het jaarlijks plafond van de forfaitaire kostenvergoeding is echter niet van toepassing indien de vrijwilliger in de periode waarin hij prestaties levert als vrijwilliger, voor dezelfde werkgever onbelast bijklust als verenigingswerker. Opgelet: een persoon mag voor dezelfde vereniging sowieso niet vrijwilliger zijn en betaald bijklussen omdat de wetgeving omtrent bijklussen dit verbiedt (tenzij de persoon helemaal niets – zelfs geen onkostenvergoeding – voor zijn vrijwilligerswerk ontvangt).

De verhoging van het plafond is ook niet van toepassing voor de vrijwilliger die een activiteit uitoefent zoals vermeld in de eerste categorie (sportsector) en die in de periode waarin hij prestaties levert als vrijwilliger een sociale zekerheids– of sociale bijstandsuitkering ontvangt.

Bron: KB van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, B.S. 28 december 2018.