Besox

Kilometervergoeding: nieuw maximumbedrag en belastingkrediet

12 december 2022

Een werknemer die zijn eigen wagen voor beroepsverplaatsingen gebruikt en daardoor kosten maakt, kan van de werkgever een terugbetaling van de kosten ontvangen op basis van een forfaitair vastgestelde kilometervergoeding. Deze kilometervergoeding kan vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen toegekend worden indien een maximumgrens gerespecteerd wordt.

Omwille van de duurdere brandstofkosten besliste de regering om de kilometervergoeding vanaf maart 2022 retroactief te verhogen en om de kilometervergoeding vanaf oktober 2022 elk kwartaal te indexeren (in plaats van jaarlijkse op 1 juli).

Intussen werd ook het bedrag van de maximale kilometervergoeding voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 in het Staatsblad gepubliceerd. Het bedrag werd uiteindelijk vastgelegd op € 0,4201 per kilometer. De RSZ heeft op 5 december 2022 ook bevestigd dat zij dit bedrag van € 0,4201 per kilometer vanaf 1 oktober 2022 zullen aanhouden.

Kilometervergoeding: belastingkrediet

Om werkgevers te stimuleren om de maximaal vrijgestelde kilometervergoeding aan hun werknemers te betalen, heeft de regering een tijdelijk belastingkrediet ingevoerd. Werkgevers die de kilometervergoeding die ze aan hun werknemers betalen voor beroepsverplaatsingen met hun eigen wagen verhogen, zullen tijdelijk recht hebben op een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet.

Het belastingkrediet is een percentage dat progressief stijgt in functie van de hoogte van de verhoging. Het betreft een tijdelijk voordeel dat enkel van toepassing is op de verhoging van de kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Bovendien is het noodzakelijk dat er een reële verhoging van de kilometervergoeding voor onbepaalde duur wordt ingevoerd door middel van een aanpassing in een collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of een individuele arbeidsovereenkomst gesloten in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. Een loutere indexering komt hiervoor niet in aanmerking. Hoewel het belastingkrediet tijdelijk wordt toegekend, moet de verhoging van de kilometervergoeding dus wel voor onbepaalde duur toegekend worden.

Wenst u meer informatie over deze maatregel, dan kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Bron: Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022, BS 2 december 2022 en RSZ-instructies, 2022/4. & Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 30 november 2022.