Besox

Vergeet het jaarverslag interne preventiedienst niet op te maken!

17 februari 2021

In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die aangeduid wordt onder de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefenen.

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar. Op die manier krijgen de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst. Dit verslag moet opgesteld worden vóór 1 april.

Het is niet (meer) nodig om dit jaarverslag op te sturen naar de bevoegde inspectiedienst, maar de werkgever moet het enkel nog in de onderneming ter beschikking houden worden van de inspectie.

De inhoud van dit verslag ligt vast. Het modelformulier voor het jaarverslag 2020 is terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. U vindt op deze website ook een verklarende nota die nuttig kan zijn bij het invullen van het modelformulier.

Voor inhoudelijk advies over het jaarverslag, neemt u best contact op met uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Bron: www.werk.belgie.be.