Besox

Verenigingswerk ook mogelijk in de socioculturele sector

3 september 2021

In het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2021 is een wet verschenen die het toepassingsgebied van het verenigingswerk uitbreidt met 2 categorieën van de socioculturele sector. Meer bepaald gaat het om volgende categorieën:

  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector; en
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstsector.

Deze uitbreiding gaat in met terugwerkende kracht op 8 mei 2021. De nieuwe activiteiten kunnen al aangegeven worden in de onlinedienst. Ook dit kan retroactief.

Bron: Wet van 20 juli 2021 houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 23 juli 2021.