Besox

Valse hybrides: lijst met overeenstemmende voertuigen gepubliceerd

4 maart 2020

Voor ‘valse’ hybride wagens moet het belastbaar voordeel sinds 1 januari 2020 anders berekend worden.

Welke wagens worden beschouwd als valse hybrides?

  • de plug-in hybrides of oplaadbare hybridevoertuigen die aangekocht, gehuurd of geleased werden vanaf 1 januari 2018;
  • die een elektrische batterij hebben met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; of
  • een CO2-uitstoot hebben van meer dan 50 gram per kilometer.

Voorheen gebeurde de berekening van het voordeel van alle aard op basis van een CO2-uitstoot die rekening hield met een aanzienlijk gedeelte elektrisch rijden. Deze CO2-uitstoot bleek voor de hybride voertuigen echter heel wat lager te liggen dan de werkelijke CO2-uitstoot.

Daarom gebeurt de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor deze voertuigen nu op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmend voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof.

Ondertussen werd er op de website van de FOD Financiën een lijst gepubliceerd met de betrokken ‘valse’ hybride wagens en de overeenstemmende voertuigen. In deze lijst kan u de toe te passen CO2-waarde terugvinden.

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (diesel, benzine, LPG, aardgas) als die van de ‘valse’ hybride, dan wordt de uitstootwaarde van de ‘valse’ hybride vermenigvuldigd met 2,5.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voordelen_van_alle_aard/bedrijfswagens#q1.