Besox

Vakantiedagen kunnen uitzonderlijk overgedragen worden in de zorgsector

25 december 2020

De vakantiewetgeving bepaalt dat uw werknemers al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen moeten hebben vóór 31 december van het desbetreffende jaar. In principe mogen vakantiedagen van 2020 niet worden overgedragen naar 2021. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen.

De coronacrisis zorgde echter voor een zeer hoge werkdruk in de zorgsector, waardoor heel wat werknemers in die sector hun vakantiedagen nog niet konden opnemen.

Daarom wil de minister van werk, Pierre-Yves Dermagne, uitzonderlijk toestaan dat de werknemers in de zorgsectoren hun vakantiedagen van 2020 kunnen overdragen naar 2021.

Dit is wel enkel mogelijk wanneer dit gebeurt in wederzijds akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Anderzijds is het ook mogelijk om in akkoord de niet-opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Hierop zullen dan wel sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

De inspectiediensten Toezicht op de Sociale Wetten werden op de hoogte gebracht over deze uitzondering.

Momenteel is het nog niet duidelijk welke sectoren precies onder zorgsectoren vallen voor deze maatregel. Zodra dit bekend is, komen wij hierop terug.

Tags