Besox

Uitbreiding palliatief verlof 

2 mei 2017

Iedere werknemer kan zijn loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken om palliatieve zorgen te verstrekken.

Ongeacht het uurrooster, is een volledige onderbreking steeds mogelijk. Een werknemer die zijn prestaties wenst te verminderen met 1/5de , moet voltijds tewerkgesteld zijn. Een werknemer die zijn prestaties wenst te verminderen tot een halftijdse betrekking, moet minstens 3/4de  tewerkgesteld zijn.

De duur van het palliatief verlof bedroeg tot voor kort 1 maand per patiënt, verlengbaar met 1 maand.

Sinds 1 februari 2017 is het voor een werknemer mogelijk om volledig, halftijds of 1/5de palliatief verlof en de daarbij horende uitkeringen van de RVA te bekomen voor de periode van 1 maand, die twee keer kan worden verlengd met 1 maand. In totaal kan de werknemer dus maximum 3 maanden palliatief verlof per patiënt opnemen.

 

Bron: Wet dd. 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.