Besox

Uitbreiding bevoegdheidsgebied PC 132 voor de technische land- en tuinbouwwerken

4 juli 2023

Paritair Comité 132 voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken is momenteel enkel bevoegd voor arbeiders en meer bepaald voor werknemers en werkgevers van ondernemingen welke één of verscheidene van de volgende werken voor rekening van derden uitvoeren : ploegen en alle voorbereidende grondbewerkingen; zaaien of planten met meerrijige of centrifugale machines; sproeien, vernevelen, verstuiven; oogsten met machines, zoals pikbinders, aardappelrooiers, bietenrooiers, hopplukmachines, vlastrekkers; dorsen met maaidorsers of dorsmachines van granen, peulvruchten en zaden, oprapen en persen van hooi en stro; machinaal trieren van erwten, bonen, aardappelen of zaden, machinaal drogen van granen, peulvruchten of andere landbouw- of nijverheidsgewassen.

Op basis van een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2023 zal PC 132 met ingang van 1 juli 2023 ook bevoegd zijn voor de bedienden van deze ondernemingen die momenteel onder PC 200 vallen.

Voorlopig blijven de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden voor deze bedienden van toepassing. In de toekomst kunnen nieuwe cao’s worden gesloten binnen PC 132 die zowel voor de arbeiders als voor de bedienden van toepassing zijn.

Wij volgen dit uiteraard verder op.

Bron: Koninklijk besluit van 11 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, BS 23 juni 2023

Categorie

Tags