Besox

Tijdskrediet eindeloopbaan ook mogelijk in niet-opgericht paritair comité

18 februari 2020

Eerder sloot de Nationale Arbeidsraad 2 collectieve arbeidsovereenkomsten waardoor werknemers die in een sector werken zonder opgericht paritair comité ook gebruik kunnen maken van bepaalde stelsels van SWT voor een lange loopbaan.

Ook voor tijdskrediet wegens eindeloopbaan bestaan er sectorale afwijkingen. Volgens de algemene regeling moet de werknemer de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben bij de start van het tijdskrediet eindeloopbaan. Voor de periode 2019-2020 zijn er in bepaalde gevallen (lange loopbaan, zwaar beroep of onderneming in moeilijkheden of herstructurering) uitzonderingen voor tijdskrediet eindeloopbaan mogelijk vanaf 57 jaar voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse tewerkstelling en vanaf 55 jaar voor werknemers die hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen.

Om van deze lagere leeftijdsvoorwaarden gebruik te kunnen maken, is er een collectieve arbeidsovereenkomst nodig. Daarom heeft de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 146 gesloten voor de werknemers die niet onder een opgericht paritair comité ressorteren. Deze cao nr. 146 is geldig voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Werkgevers kunnen toetreden tot deze cao nr. 146 door middel van een ondernemings-cao, een toetredingsakte of een wijziging van het arbeidsreglement.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 146 van 17 december 2019 tot invoering van een suppletieve regeling bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019 en 2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.