Besox

Tijdelijke vergoeding voor individuele beroepsopleidingen tot 14 mei 2020

14 mei 2020

Enkele weken geleden lieten wij u reeds weten dat de Vlaamse regering een tijdelijke vergoeding voorziet voor de overeenkomsten individuele beroepsopleiding (IBO) die vroegtijdig stopgezet werden als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Een individuele beroepsopleiding (IBO) is een vorm van werkplekleren waarbij een cursist een opleiding op maat krijgt in een onderneming. De werkgever moet de cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding aanwerven als werknemer in het bedrijf. Tijdens de opleiding heeft de cursist recht op een IBO-premie van de VDAB.

Voor iedere individuele beroepsopleiding die liep op 12 maart 2020 of die na 12 maart 2020 werd opgestart en vroegtijdig stopgezet diende te worden omwille van de coronamaatregelen wordt een tijdelijke vergoeding betaald van 70% van het bedrag waarop de cursist recht had bij de stopzetting van de IBO.

De cursist zal de premie krijgen voor de initiële duurtijd van de IBO-overeenkomst. Deze periode wordt door het nieuwe besluit wel beperkt tot 14 mei 2020.

Het aanvankelijke besluit van de Vlaamse Regering liep af op 24 april 2020 en wordt nu verlengd tot 14 mei 2020.

Bron: Ministerieel besluit dd. 23 april 2020 tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in art. 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, B.S. 5 mei 2020.

Tags