Besox

Tijdelijke premie voor noodzakelijke aanpassingen bij maatwerkbedrijven en – afdelingen

8 oktober 2020

Naar aanleiding van de opgelegde coronamaatregelen, hebben bedrijven aanpassingen moeten doorvoeren om de werking van hun bedrijf te kunnen verderzetten.

Voor de Vlaamse maatwerkbedrijven en –afdelingen wordt er hiervoor een tijdelijke aanpassingspremie toegekend voor het laatste kwartaal van 2020. Deze premie heeft twee doelen. Ten eerste dient zij om de gemaakte kosten inzake de bestrijding van het coronavirus draaglijker te maken. Het gaat hier om investeringen met betrekking tot noodzakelijke veranderingen aan het productieproces, maatregelen inzake hygiëne en veiligheid en aanpassingen van de arbeidsorganisatie inzake de regels van social distancing.

Het tweede doel van de premie is om te dienen als stimulans ter opstarting van nieuwe activiteiten en voor de maximalisatie van de tewerkstelling van kwetsbare doelgroepwerknemers. Met deze premie wenst de Vlaamse Regering de tewerkstelling in deze sector te garanderen doorheen de coronapandemie.

Deze tijdelijke premie is van toepassing op iedere doelgroepmedewerker en bedraagt € 1 per gepresteerd uur, rekening houdend dat per kwartaal het aantal voor de berekening van de premie in aanmerking te nemen uren per doelgroepwerknemer het contractueel afgesproken aantal arbeidsuren voor die doelgroepmedewerker niet overschrijdt.

Het totale premiebedrag dat per werknemer per kwartaal wordt ontvangen, mag niet hoger zijn dan € 500 per toegekend contingent werkondersteunende maatregelen in dat kwartaal.

Dit besluit van de Vlaamse Regering is in werking getreden op 1 oktober 2020 en treedt buiten werking op 1 januari 2021.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een tijdelijke premie voor de bijkomende aanpassing aan de organisatie van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in het kader van de COVID-19-crisis, B.S. 29 september 2020.