Items getagd met klein verlet

24 augustus 2021

Uitbreiding van het rouwverlof

Uitbreiding van het rouwverlof

Via de wet van 27 juni 2021 wordt de huidige regeling inzake klein verlet bij het overlijden van een familielid grondig gewijzigd. De duur van het rouwverlof wordt uitgebreid en de modaliteiten voor de opname ervan worden versoepeld. De wet…

Lees meer

12 april 2021

Klein verlet voor vaccinatie

Klein verlet voor vaccinatie

De wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, is op vrijdag 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De…

Lees meer

17 februari 2021

Klein verlet voor COVID-19-vaccinatie?

Klein verlet voor COVID-19-vaccinatie?

Hoewel niemand ertoe verplicht kan worden, wil de regering zoveel mogelijk mensen aansporen om zich te laten vaccineren. Daarom stelt minister van werk Dermagne voor om werknemers toe te laten zich tijdens de werkuren zonder loonverlies te laten vaccineren. De…

Lees meer