Items getagd met klein verlet

12 April 2021

Klein verlet voor vaccinatie

Klein verlet voor vaccinatie

De wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, is op vrijdag 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De…

Lees meer

17 Februari 2021

Klein verlet voor COVID-19-vaccinatie?

Klein verlet voor COVID-19-vaccinatie?

Hoewel niemand ertoe verplicht kan worden, wil de regering zoveel mogelijk mensen aansporen om zich te laten vaccineren. Daarom stelt minister van werk Dermagne voor om werknemers toe te laten zich tijdens de werkuren zonder loonverlies te laten vaccineren. De…

Lees meer