Besox

Syndicale acties in de toekomst

8 maart 2022

Binnenkort kunnen weer syndicale acties plaatsvinden. Zo werd er bijvoorbeeld voor 8 maart 2022 een syndicale actie afgekondigd. Hierna bespreken we kort enkele belangrijke en steeds terugkomende vragen.

Mogen mijn werknemers afwezig blijven om te staken?

Ja, er geldt immers een stakingsrecht waartegen de werkgever zich niet kan verzetten. U kan als werkgever ook niet eisen dat de werknemers bewijzen dat ze ook effectief hebben deelgenomen aan de stakingsdag.

TIP: Het is aangewezen om op voorhand aan te geven dat u het stakingsrecht erkent maar dat u verzoekt om de afwezigheid op voorhand door te geven om zo de planning en organisatie van uw onderneming te waarborgen.

Hebben mijn werknemers recht op loon als ze gaan staken? En wat als ze niet tijdig op het werk geraken?

Op een stakingsdag kunnen zich drie verschillende situaties voordoen:

  1. De werknemer gaat betogen/staken en heeft dus geen recht op loon.
  2. De werknemer doet al het mogelijke om op tijd op het werk te geraken maar komt door omstandigheden buiten zijn wil/omwille van overmacht (onvoorziene obstructie van het vervoer) te laat zodat hij wel recht heeft op gewaarborgd dagloon.
  3. De werknemers die wel werkwillig zijn maar hun arbeid niet kunnen aanvatten omwille van de staking hebben tenslotte geen recht op loon.

Kan ik beroep doen op uitzendkrachten?

Als werkgever is het verboden om de staking proberen te ‘breken’. U kan dus geen stakers/betogers vervangen door uitzendkrachten.

Indien u al voordien uitzendkrachten in dienst had en er slechts enkele werknemers afwezig zijn om te staken, mag u tijdens de stakingsdag nog steeds op deze uitzendkrachten beroep doen. Op die manier neemt u immers geen initiatief om de staking ‘te breken’.

Mag een staking of betoging de toegang tot je onderneming verhinderen?

Het is de taak van de politie om, onder gezag van de burgemeester, de openbare orde te handhaven. Zij moeten overtredingen voorkomen en zo nodig personen en goederen beschermen. Ook de vrije toegang tot uw onderneming moet steeds gevrijwaard blijven. Desnoods kan u daarvoor een beroep doen op de rechtbank.

Tags