Besox

Staking op vrijdag 8 maart 2019

5 maart 2019

Volgende week vrijdag plannen de vakbonden ACV en ABVV een staking in de strijd tegen de ongelijkheid, discriminatie en geweld tegen vrouwen naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag.

Deze aangekondigde actie kan aanleiding geven tot afwezigheden binnen de bedrijven. Stakende werknemers hebben geen recht op loon. De vakbond beschouwt de afwezigheden als stakingsdagen, waarvoor door de gesyndiceerde werknemers een stakingsvergoeding kan verkregen worden.

Tags