Besox

Sociale verkiezingen: soepelere regeling voor de stemming per brief

7 november 2020

Het is opnieuw mogelijk om een akkoord te sluiten over het stemmen per brief. Ondanks de stijgende coronacijfers gaan de sociale verkiezingen nog steeds door zoals gepland, met name in de periode van 16 tot 29 november 2020.

Omdat het belangrijk is dat de werknemers in de meest veilige omstandigheden kunnen stemmen, hebben de sociale partners afgelopen dinsdag een akkoord afgesloten dat de vier onderstaande elementen bevat:

  • Deadline van X+56 (die zich situeerde in de periode van 13 tot 24 oktober 2020) wordt opgeheven voor deze verkiezingen. Zo nodig kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over deze stembureaus nog worden aangepast overeenkomstig dit akkoord;
  • Een akkoord over de stemming per brief kan slechts in één van de vier wettelijke gevallen worden afgesloten (spreiding personeel, schorsing arbeidsovereenkomst, nachtarbeid en werknemers tewerkgesteld buiten openingsuren stembureau). Hier wordt nu een vijfde mogelijkheid aan toegevoegd: een akkoord kan ook worden gesloten voor de werknemers die op de dag van de stemming weliswaar aanwezig zijn in de onderneming maar waar de stemming omwille van corona niet op een veilige manier kan worden georganiseerd;
  • Ingeval van stemming per brief kan met de organisaties die kandidatenlijsten hebben ingediend overeengekomen worden dat stembiljetten per brief die tot maximaal 5 dagen na het sluiten van de stemming toekomen, als geldig in aanmerking worden genomen bij de stemopneming. In dat geval zal de stemopneming verdaagd moeten worden;
  • Nog bij een stemming per brief kan er overeengekomen worden om de oproepingsbrieven en stembiljetten niet aangetekend, maar via gewone prioritaire post te versturen. De werkgever moet wel een bewijs van verzending kunnen leveren en de getuigen kunnen nauwlettend toezien op deze handeling.

Het akkoord moet nog goedgekeurd worden door het Parlement met het oog op een wijziging van de wet Sociale verkiezingen.

Bron: www.werk.belgie.be