Besox

Sociale verkiezingen 2020: occulte periode komt dichterbij!

3 december 2019

De sociale verkiezingen hebben tot doel de werknemersafgevaardigden aan te duiden die zullen zetelen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Er dient een CPBW opgericht te worden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Een ondernemingsraad moet opgericht worden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen. De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020.

Werknemers die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen genieten een bijzondere ontslagbescherming. Zij mogen enkel ontslagen worden omwille van dringende redenen (die vooraf erkend worden door de arbeidsrechtbank) of wegens economische of technische redenen (die vooraf erkend worden door het bevoegde paritair comité). Ontslaat u hen buiten deze gevallen of leeft u de strikte procedures niet na, loopt u het risico een enorme schadevergoeding te moeten betalen die kan oplopen tot enkele jaarlonen.

De beschermingsperiode voor de kandidaten begint te lopen 120 dagen voor de eigenlijke verkiezingsdag (op dag X-30). Afhankelijk van de datum waarop de sociale verkiezingen in uw bedrijf zullen doorgaan, zal de beschermingsperiode dus ergens aanvangen tussen 12 en 25 januari 2020.

Maar u weet pas in maart 2020 wie zich eventueel kandidaat stelt. De vakbonden moeten hun kandidatenlijsten immers pas indienen op dag X+35, namelijk tussen 17 en 30 maart 2020 (de exacte dag zal ook hier afhangen van de gekozen verkiezingsdatum). Er ontstaat aldus een periode van 65 kalenderdagen waar de werkgever niet precies weet welke werknemers zich kandidaat zullen stellen voor de sociale verkiezingen en dus de ontslagbescherming genieten. We spreken daarom van de occulte of verborgen periode. Het risico bestaat dus dat u een werknemer ontslaat waarvan achteraf blijkt dat hij een kandidaat is en dus beschermd is tegen ontslag.

Indien er kandidatenlijsten werden ingediend, is zelfs na 30 maart 2020 het gevaar nog niet geweken. In een aantal gevallen kunnen kandidaten die op X+35 werden voorgedragen, immers nog vervangen worden door een andere kandidaat. De occulte periode wordt in dat geval verlengd tot half mei 2020.

Indien u geen risico’s wenst te nemen en gelet op de zware financiële gevolgen, kan u best vanaf januari 2020 niet meer overgaan tot ontslag.