Besox

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2022 gepubliceerd

30 augustus 2021

In het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2021 werd de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) bekend gemaakt. Deze nieuwe revalorisatiecoëfficiënt bedraagt 4,63 (voor inkomstenjaar 2020 was dit 4,60).

Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen.

Deze coëfficiënt kan van belang zijn voor bedrijfsleiders indien ze een gebouw ter beschikking stellen aan een vennootschap waarmee ze verbonden zijn.

De huurinkomsten hieraan verbonden zullen immers als bezoldiging of loon worden belast als deze inkomsten meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI. Men bekomt dit drempelbedrag als men het niet-geïndexeerde KI van het onroerend goed vermenigvuldigt met 5/3de en met de revalorisatiecoëfficiënt.

Bron: Koninklijk besluit van 18 juli 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, BS 26 juli 2021.