Besox

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens 2023

22 maart 2023

De FOD Financiën heeft ook de nieuwe revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens bekendgemaakt. De revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 5,37 (voor inkomstenjaar 2022 was dit 4,87).

Elke jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. Deze coëfficiënt kan van belang zijn voor bedrijfsleiders indien ze een gebouw ter beschikking stellen aan een vennootschap waarmee ze verbonden zijn.

De huurinkomsten hieraan verbonden zullen immers als bezoldiging of loon worden belast als deze inkomsten meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI. Men bekomt dit drempelbedrag als men het niet-geïndexeerde KI van het onroerend goed vermenigvuldigt met 5/3de en met de revalorisatiecoëfficiënt.

Gelieve ons zeker zelf even te contacteren indien er voor jullie dossier dergelijke huurinkomsten geboekt worden.

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2024, www.fisconetplus.be.

Categorie