Besox

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2020 gekend

10 maart 2021

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet die jaarlijks bij koninklijk besluit wordt vastgesteld per type lening en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.

In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2021 werden de referentierentevoeten gepubliceerd die toegepast moeten worden bij de leningen die in 2020 werden aangegaan. Voor de vanaf 1 januari 2020 toegekende voordelen worden de volgende referentierentevoeten bepaald:

Ook op sociaal vlak wordt de toekenning door de werkgever van een renteloze lening of een lening tegen verlaagde rentevoet beschouwd als een voordeel in natura. In tegenstelling tot de fiscale regeling is hier echter niet voorzien in een eenvormige ramingsmethode.

Bron: KB van 24 februari 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 1 maart 2021.