Besox

Overgang van winteruur naar zomeruur en de gevolgen voor de arbeidsduur

23 maart 2023

In de nacht van zaterdag 25 maart 2023 op zondag 26 maart 2023 wordt opnieuw overgeschakeld naar zomeruur (van 2 uur naar 3 uur). Voor uw werknemers in de nachtploeg kan dit specifieke gevolgen hebben.

De nachtploeg is dezelfde als bij de overschakeling van zomeruur naar winteruur

De werknemers die in het totaal 16 uren hebben gepresteerd tijdens de twee nachten waarin er een overschakeling plaatsvond, zullen 8 uren worden betaald bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling.

De nachtploeg is niet dezelfde als bij de overschakeling van zomeruur naar winteruur

Bij overschakeling naar het zomeruur, hebben de werknemers 7 uren gepresteerd maar zullen ze toch 8 uren worden betaald. Bij de overschakeling naar het winteruur, hebben de werknemers 9 uren gepresteerd en zullen ze ook 9 uren worden uitbetaald.

Bron: Cao nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake de beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur eveneens naar het winteruur.

Categorie