Besox

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

15 oktober 2018

In de nacht van zaterdag 27 oktober 2018 op zondag 28 oktober 2018 schakelen we weer over naar het winteruur. Dit betekent dat we om 3 uur ’s nachts de klok moeten terugzetten naar 2 uur ’s nachts.

Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn?

Cao nr. 30 van 28 maart 1977 regelt de problemen in verband met de beloning van werknemers in ploegenarbeid bij de overschakeling van zomeruur naar winteruur en omgekeerd.

In de mate van het mogelijke moet u er als werkgever voor proberen te zorgen dat de werknemers die tijdens de overgang van het winteruur naar het zomeruur in maart gewerkt hebben, nu ook zullen werken tijdens de overschakeling naar het winteruur. Deze werknemers hebben in totaal dan 16 uren gewerkt en ontvangen hiervoor ook het normale loon.

Indien de arbeidsorganisatie het niet toelaat om dezelfde werknemers deze 2 nachten te laten presteren, dan moet het loon als volgt berekend worden:

  • bij de overgang van het winteruur naar het zomeruur hebben de werknemers slechts 7 uren gepresteerd, maar ze kregen toch loon uitbetaald op basis van 8 uren arbeid;
  • bij de overgang naar het winteruur zullen de werknemers 9 uren moeten presteren. Zij zullen in dat geval ook een loon ontvangen berekend op basis van 9 arbeidsuren.

Mogelijk is dit de laatste verplichte overschakeling naar de wintertijd. De Europese Commissie wil dat alle lidstaten van de E.U. op zondag 31 maart 2019 een laatste keer verplicht overschakelen naar de zomertijd. Tegen april 2019 moet iedere lidstaat dan aan de Europese Commissie bekendmaken of ze kiezen voor de wintertijd dan wel voor de zomertijd. Afwachten dus.

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.