Besox

Nieuwe premies voor werkplekleren op komst

13 februari 2023

De Vlaamse regering heeft beslist om de bestaande incentives voor werkplekleren te optimaliseren en te vereenvoudigen. De bestaande steunmaatregelen (de start- en stagebonus en de doelgroepverminderingen mentors en jongeren deeltijds leren-werken) worden vervangen door twee nieuwe premies:

 • voor de werkgever: De premie kwalificerend werkplekleren moet de ondernemingen stimuleren om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden;
 • voor de leerlingen: De leerlingenpremie wil leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding succesvol af te ronden.

Premie kwalificerend werkplekleren

Zowel de opleiding die de leerling (= de leerling, de cursist in het volwassenonderwijs en de student in het hoger onderwijs) volgt, als de onderneming dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De opleiding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het is een opleiding waarin opleiding bij een opleidingsverstrekker en opleiding op de werkplek gecombineerd worden. Beide componenten beogen samen de uitvoering van één opleidingsplan en zijn inhoudelijk en organisatorisch op elkaar afgestemd om een erkende onderwijs- of beroepskwalificatie uit de kwalificatiedatabank te halen;
 • het is een opleiding van hoogstens niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
 • de werkcomponent van de opleiding omvat minstens de helft van de totale opleidingstijd.

De Vlaamse regering zal nog bepalen welke opleidingen aan deze voorwaarden voldoen.

Voor de onderneming gelden de volgende vereisten:

 • de vestiging van de onderneming waar de werkplekcomponent wordt uitgevoerd, ligt in het Vlaamse Gewest;
 • de onderneming moet een overeenkomst afsluiten met de leerling;
 • de leerling moet zich gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek bevinden;
 • de onderneming wijst binnen de onderneming een mentor aan die de leerling op de werkplek opleidt en begeleidt. De mentor dient een mentoropleiding te volgen.

De onderneming kan slechts twee keer een premie kwalificerend werkplekleren of een stagebonus ontvangen.

Leerlingenpremie alternerende opleiding

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet de leerling:

 • zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Vlaams Gewest;
 • een overeenkomst alternerende opleiding hebben;
 • gedurende minstens vier maanden per schooljaar een werkplek hebben.

De leerling kan slechts twee keer een leerlingenpremie of een startbonus ontvangen.

De bedragen van de premie, de aanvraagformaliteiten, enz. moeten nog worden vastgelegd.

De bestaande doelgroepverminderingen en de start- en stagebonus kunnen vanaf 1 juli 2023 niet meer worden toegepast. De twee nieuwe premies kunnen vanaf 1 september 2023 worden aangevraagd.

Bron: Decreet van 22 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding, BS 31 januari 2023.

Categorie