Besox

Nieuwe premies COVID-19 in Wallonië

4 januari 2021

De Waalse ondernemingen die naar aanleiding van de tweede lockdown hun deuren moesten sluiten vanaf 2 november 2020, hebben recht op een ondersteuningspremie. Het platform om deze premie aan te vragen is operationeel sinds 16 december 2020.

Ondernemingen en zelfstandigen

Sinds 2 november 2020 moeten de zogenaamde “minder essentiële” ondernemingen (detailhandel, kappers, schoonheidsspecialisten, …) dicht blijven. Om de economische impact van deze sluiting te milderen, kent de Waalse overheid een vergoeding toe aan de getroffen ondernemingen en zelfstandigen. Het bedrag van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal voltijds equivalenten:

Vzw’s met een economische activiteit

Voor de vzw’s die een economische activiteit uitoefenen wordt een onderscheid gemaakt tussen de ondernemingen die hard getroffen zijn en deze die volledig moeten sluiten.

Zwaar getroffen vzw’s

De zwaar getroffen vzw’s die voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen financiële steun krijgen tegen 30% van de omzet voor de commerciële activiteiten in de periode van juli tot en met september 2020, op basis van de BTW-aangifte van het 3ekwartaal. De steunbedragen variëren van € 3.000 tot € 40.000.

Vzw’s die volledig moeten sluiten

De vzw’s die gesloten zijn sinds 19 oktober 2020 ontvangen een financiële steun gaande van € 3.000 tot € 9.000 naargelang het aantal voltijds equivalenten. Voor zij die moesten sluiten vanaf 2 november 2020 variëren de bedragen van € 2.250 tot 6.750.

Meer informatie over de voorwaarden en bedragen vindt u op de volgende website: http://economie.wallonie.be/content/nouvelles-indemnit%C3%A9s-covid-indemnit%C3%A9s-de-2250-%E2%82%AC-%C3%A0-6750-%E2%82%AC-pour-les-entreprises-et#_ftn1

De aanvragen tot financiële steun dienen ingediend te worden via www.indemnitecovid.wallonie.be

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van diverse regelgevingen, B.S. 21 december 2020 (1e editie).