Besox

Het Vlaams globalisatiemechanisme

13 april 2021

De Vlaamse regering heeft een extra premie voorzien voor financieel zeer zwaar getroffen ondernemingen met een grote tewerkstelling. De reden hiervoor is dat deze ondernemingen omwille van hun grote schaal en structuur verhoudingsgewijs minder steun ontvangen door de huidige plafonds van de andere premies.

Steunpercentage

De steun bedraagt 10% van de omzet (exclusief BTW), in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019.

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

  • van het totaalbedrag worden de reeds uitbetaalde premies afgetrokken, zoals de hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en het Vlaams beschermingsmechanisme;
  • het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de niet gedekte vaste kosten bedragen en voor middelgrote en grote ondernemingen niet meer dan 70% van de niet gedekte vaste kosten zijn;
  • ondernemingen met een omzet van meer dan € 25.000.000 (exclusief BTW) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

Bovendien wordt er een maximaal steunbedrag bepaald. Hoe dit vastgesteld wordt, kan u hier terugvinden.

Voorwaarden

Belangrijk om op te merken is dat eenmanszaken niet in aanmerking komen om een aanvraag in te dienen. Het moet gaan om ondernemingen met een rechtspersoonlijkheid die met een jaarrekening werken.

Het moet gaan om ondernemingen die:

  • op 30 september 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben, opgenomen in het KBO;
  • van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een minimum omzet uit geleverde prestaties hadden van € 450.000 (exclusief BTW); en
  • van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% hebben geleden door de coronamaatregelen;
  • in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belasting geleden hebben.

Ondernemingen die pas in 2020 zijn opgestart, moeten geen neergelegde jaarrekening van 2019 hebben. Enkel ondernemingen die in het laatste kwartaal van 2020 nog actief waren, komen in aanmerking.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor het globalisatiemechanisme indienen kan tot en met 30 september 2021. U kan hiervoor terecht op de website van VLAIO, waar de nodige documenten ter beschikking gesteld worden. Bij de aanvraag moeten ook een aantal bewijsstukken verplicht worden opgeladen.

Bron: www.vlaio.be.