Besox

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

3 november 2020

Na het ingaan van de verstrengde maatregelen van de federale regering op maandag 19 oktober 2020 om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, heeft de Vlaamse regering beslist om nieuwe steunmaatregelen te nemen. Het betreft het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, bij een omzetdaling van minstens 60%.

Wie komt in aanmerking?

Iedere onderneming die tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 of tussen 19 oktober 2020 en 18 november 2020 een omzetdaling van minstens 60% heeft ten gevolge van de coronamaatregelen, kan een beroep doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. Ook cafés en restaurants die verplicht moesten sluiten komen in aanmerking voor de steun.

De volgende ondernemingen worden uitgesloten:

 • ondernemingen met achterstallige schulden bij VLAIO naar aanleiding van terugvordering van corona-premies;
 • holdings, patrimonium- of managementvennootschappen;
 • ondernemingen die op 1 oktober 2020 nog niet opgestart waren;
 • ondernemingen in stopzetting, vereffening, ontbinding, faillissement;
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen waaraan zij zakelijke diensten verlenen.

Voorwaarden

Om beroep te doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme moet de onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de onderneming moet opgestart zijn vóór 1 oktober 2020 en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen vóór 1 oktober 2020;
 • er moet een omzetverlies van 60% aangetoond worden binnen de referentieperiode, namelijk tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 of tussen 19 oktober 2020 en 18 november 2020;
 • de onderneming moet een actieve bedrijfsvoering hebben in de referentieperiode, behalve wanneer de onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan of door de normale jaarlijkse sluiting;
 • de onderneming moet onder het toepassingsgebied vallen van ofwel de corona compensatiepremie, ofwel de corona hinderpremie, afgezien van het feit of deze aangevraagd is of niet.

Omvang

De steun, verkrijgbaar via het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, omvat 10% van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde periode in 2019. Voor ondernemingen die nog niet opgestart waren in 2019, kijkt men naar de omzetdaling in vergelijk met de verwachte omzet zoals omschreven in het financieel plan.

De subsidie bedraagt maximaal:

voor de referentieperiode 1 oktober 2020 tot 15 november 2020:

 • € 11.250 voor ondernemingen tot en met 9 werknemers;
 • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 werknemers;

voor de referentieperiode 19 oktober 2020 tot 18 november 2020:

 • € 7.500 voor ondernemingen tot en met 9 werknemers;
 • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 werknemers.

De subsidie voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt 5% van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde periode in 2019. Bovenstaande maxima worden eveneens gehalveerd.

Voor ondernemingen die hoofdzakelijk maaltijden aanbieden en die verplicht zijn tot het gebruik van een witte kassa, wordt de subsidie verminderd tot € 2.250 wanneer zij niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

Uitzondering horeca

Voor cafés en restaurants die door de coronamaatregelen van de federale regering de deuren opnieuw moesten sluiten tussen 19 oktober 2020 en 18 november 2020, is de voorwaarde van omzetdaling niet van toepassing. Zij moeten het omzetverlies van 60% niet kunnen aantonen. De subsidie bedraagt hier ook 10% van de omzet exclusief btw, met een maximum van € 7.500 bij een tewerkstelling tot en met 9 werknemers en maximum €15.000 bij een tewerkstelling vanaf 10 werknemers.

Echter geldt dit niet voor horecazaken waarvan 50% of meer van de omzet in dezelfde periode in 2019 betrekking had op take away. Deze zaken moeten de omzetdaling van 60% wel bewijzen.

Indien de horecazaken onder de subsidie met hogere maxima van de referentieperiode 1 oktober 2020 tot 15 november 2020 willen vallen, dan moeten ze wel de 60% omzetdaling in deze referentieperiode kunnen aantonen.

Aanvraag

U zal de aanvraag normaal gezien vanaf 16 november 2020 en ten laatste op 31 december 2020 kunnen indienen via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Bij de indiening van de aanvraag moet u een omzetdaling van 60% verklaren op eer. De bewijsstukken voor controle moeten gedurende 5 jaar worden bijgehouden. Na onderzoek van de aanvraag, beslist VLAIO of de subsidie wordt toegekend en wordt deze beslissing per e-mail meegedeeld aan de onderneming. De uitbetaling gebeurt daarna automatisch op een Belgisch rekeningnummer van de onderneming. Indien er na controle door VLAIO blijkt dat niet aan de voorwaarden voor het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voldaan is, moet de onderneming de uitbetaalde steun terugbetalen aan VLAIO.

Momenteel kan u wel nog het vorige Vlaams Beschermingsmechanisme voor augustus en september 2020 aanvragen, wanneer uw onderneming minimum 60% omzetdaling heeft gehad in die maanden. Deze aanvraag kan u indienen tot en met 15 november 2020.

Meer informatie omtrent deze steunmaatregel en de aanvraagprocedure vindt u via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, B.S. 30 oktober 2020; ‘Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen door coronavirusmaatregelen’, www.vlaio.be.