Besox

Meest recente cao ecocheques algemeen verbindend verklaard

24 november 2017

In juni heeft de Nationale Arbeidsraad de lijst met ecologische producten en diensten die kunnen aangekocht worden met ecocheques grondig aangepast door middel van cao nr. 98quinquies. Er werden ook nieuwe producten en diensten toegevoegd. Deze cao werd nu algemeen verbindend verklaard.

werknemers hun opmerkingen bekendmaken. Ten vroegste vanaf de 16de dag na de bekendmaking wordt het voorstel met de opmerkingen naar de inspectie (Toezicht Sociale Wetten) verzonden. De inspectie deelt dan binnen de 4 dagen zijn opmerkingen mee aan de werkgever. Als er geen opmerkingen zijn, gaat het arbeidsreglement van kracht de 15de dag na de dag van de bekendmaking.

Indien CLB een arbeidsreglement voor u opmaakt, dient u er rekening mee te houden dat deze procedure volledig moet voltooid zijn alvorens de bepalingen in het arbeidsreglement effectief van toepassing kunnen zijn.

Gelieve na de uithangingsperiode steeds één ingescand exemplaar in PDF-formaat van het arbeidsreglement  (samen met het getekende register van kennisgeving en register van Door de algemeen verbindend verklaring wint de cao aan belang. Van een algemeen verbindend verklaarde cao kan op individueel vlak door de werkgever en de werknemer niet meer afgeweken worden. De niet-naleving ervan kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden.

Sinds 1 juni 2017 werden de zeven bestaande categorieën vervangen door drie nieuwe categorieën:

  1. ecologische producten en diensten;
  2. duurzame mobiliteit en vrije tijd;
  3. hergebruik, recyclage en afvalpreventie.

De producten zijn nu opgenomen in een overzichtelijke tabel die u via volgende link kan raadplegen: http://www.nar-cnt.be/Dossier-NL-ecocheques.htm. Voor elk product opgenomen in de lijst van de NAR kan nu ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques worden betaald.

 

Bron: Koninklijk besluit van 2 november 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies van 23 mei 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques (1), B.S. 21 november 2017.