Besox

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2020-2021

23 oktober 2020

In het kader van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een ontwerp van koninklijk besluit stelt voor om het loonplafond voor het betaald educatief verlof en het Vlaams opleidingsverlof voor het schooljaar 2020-2021 vast te leggen op € 2.987 bruto per maand. Deze nieuwe loongrens zou van toepassing worden vanaf 1 september 2020. De vorige loongrens was vastgesteld op € 2.928 per maand.

De NAR heeft intussen een positief advies gegeven over dit ontwerp van koninklijk besluit.

De NAR wijst wel nogmaals op de problematiek van de verschillende ontwikkelingen van de twee refertebedragen, namelijk de loongrens voor werknemers (federale bevoegdheid) en het bedrag van de terugbetaling per uur aan de werkgevers (regionale bevoegdheid) en vraagt hiervoor bijzondere aandacht.

Bovendien betreurt de NAR dat de deelstaten reeds verschillende jaren hun verantwoordelijkheid niet opnemen wat de indexering van het uurforfait voor de terugbetaling aan de werkgevers betreft en dit tegen het advies van de betrokken sociale partners in.

Wij houden u op de hoogte zodra dit nieuwe loonplafond definitief gepubliceerd is.

Bron: Advies nr. 2.177 van 29 september 2020 van de NAR betreffende de regelgeving betaald educatief verlof – ontwerp van koninklijk besluit – schooljaar 2020-2021, www.nar-cnt.be.