Besox

Lastenverlaging in de bouw iets voor jou?

18 april 2018

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie heeft een nieuwe lastenverlaging ingevoerd voor ploegenarbeid in de bouw.

Wat zijn de voorwaarden?

De lastenverlaging zal enkel toegepast worden op een vorm van ploegenarbeid die vaak voorkomt in de bouw. Om te kunnen genieten van deze lastenverlaging moet de ploeg (of moeten de ploegen) aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • er dient gewerkt te worden in een of meerdere ploegen,
  • van minstens 2 personen,
  • die hetzelfde werk verrichten of complementair werk verrichten (zowel inzake inhoud als omvang).

Werken in onroerende staat

De lastenverlaging wordt enkel toegekend indien de betrokken arbeiders werken verrichten die beschouwd kunnen worden als werken in onroerende staat, conform de btw-wetgeving.

Loon- en werfvoorwaarde

We moeten ook rekening houden met het brutoloon van de betrokken arbeider. Dit moet ten minste 13,75 euro per uur bedragen. Deze voorwaarde vormt voor de bouwsector geen probleem, omdat het minimumloon sowieso hoger ligt.

Vervolgens zal het voordeel enkel worden toegekend wanneer de betrokken werknemers in ploegverband op locatie werken. Hiermee wordt bedoeld dat ze op werven moeten werken.

Wie kan van dit voordeel genieten en hoeveel bedraagt dit?

Het is de werkgever die kan genieten van dit voordeel. Dit gebeurt door middel van het systeem van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, ook wel het fiscaal mechanisme genoemd. Dit is niet echt nieuw voor onze sector. De lastenverlaging op onze overuren wordt via hetzelfde systeem toegepast.

De hoogte van het voordeel is niet van dezelfde orde. Om op kruissnelheid te komen vanaf 2020zal de vermindering jaar na jaar stijgen:

  • 2018: 3%
  • 2019: 6%
  • vanaf 2020: 18%

Dit percentage wordt toegepast op het bruto-uurloon aan 100% voor het aantal uren dat in deze ploegenarbeid gewerkt werd. Het resultaat ervan is de niet door te storten bedrijfsvoorheffing en is dus gelijk aan uw lastenverlaging.

Vanaf 1 januari 2018 van toepassing…

In principe kan u van dit nieuw voordeel genieten op de lonen die u betaald hebt vanaf 1 januari 2018 – voor zover aan alle andere voorwaarden voldaan wordt. Het voordeel wordt toegekend via de periodieke aangifte voor de bedrijfsvoorheffing.

Nog niet helemaal waterdicht…

De fiscus werkt nog aan een aantal praktische en interpretatieve onduidelijkheden. Wij hopen op korte termijn tot een vergelijk te kunnen komen om u zo spoedig mogelijk te kunnen laten genieten van het nieuwe voordeel.