Besox

Bouwsector – Wijziging KB 213

13 januari 2022

We informeerden u per e-mail op 15 december 2021 over de wijziging aan de regeling van de bijkomende uren KB 213 in de bouwsector (PC 124). Deze wijzigingen zijn op 10 januari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus treedt de versoepeling in werking op 20 januari 2022.

We herhalen even de principes.

KB nr. 213: overurenstelsel specifiek voor de bouwsector

1. Overuren tijdens de week.

Een arbeider mag tijdens de zomerperiode (= periode waarin het zomeruur van toepassing is) of tijdens een periode van intense activiteit 1,5 overuren (NIEUW) per dag presteren. Hij mag dus maximaal 9,5 uren per dag werken en 47,5 uren per week (NIEUW).

De arbeider heeft vrije keuze tussen inhaalrust of uitbetaling

 • Kiest de arbeider voor inhaalrust, dan is er geen toeslag verschuldigd. Het overuur wordt betaald aan 100% op het moment dat de inhaalrust wordt opgenomen. De inhaalrust moet opgenomen worden binnen de 12 maanden (NIEUW).
 • Kiest de arbeider voor uitbetaling dan is er een toeslag van 20% verschuldigd. Het overuur wordt dus vergoed aan 120% op het eind van de maand waarin de overuren gepresteerd worden.

2. Overuren op zaterdag: geen wijzigingen

Een arbeider mag per jaar 96 uren op zaterdag presteren. De toeslag is altijd 50%, ongeacht of de werknemer de uren op zaterdag laat uitbetalen of recupereert.

U maakt nog geen gebruik van kb 213 en u wenst er in de toekomst gebruik van te maken

Invoeringsprocedure voor 130 uren kb 213 per jaar per werknemer:

  • Indien er een syndicale delegatie is in het bedrijf: voorafgaand akkoord nodig
  • Indien er geen syndicale delegatie is in het bedrijf: brief sturen naar de voorzitter van pc 124
  • Toepasselijke uurroosters opnemen in het arbeidsreglement + normale wijzigingsprocedure arbeidsreglement volgen.

Invoeringsprocedure voor 180 uren kb 213 per jaar per werknemer en/of invoering van zaterdag werk:

  • Indien er een syndicale delegatie is in het bedrijf: voorafgaand akkoord nodig
  • Indien er geen syndicale delegatie is in het bedrijf: protocol van toetreding laten ondertekenen van minstens:
 1. 1 arbeider
 2. De werkgever
 3. Regionale vakbondssecretaris

U maakt momenteel wel al gebruik van kb 213 maar u wenst het gebruik uit te breiden tot 9,5h per dag en 47,5h per week (i.p.v 9h/dag en 45h/week).

 • Wijzig uw uurroosters in het arbeidsreglement + volg de normale wijzigingsprocedure arbeidsreglement.

Wenst u hulp bij één van bovenstaande zaken, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder. Er zal u hiervoor een kostprijs worden aangerekend van 38,5€.

Tags