Besox

Horeca: werkgeverscontingent gelegenheidsarbeid verdubbelt vanaf 1 juli 2015

19 juni 2015

De ministerraad keurde op 12 juni 2015 een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor het werkgeverscontingent, een maximum aantal dagen waarop een werkgever uit de horecasector gebruik kan maken van gelegenheidsarbeiders, vanaf 1 juli 2015 verhoogt van 100 dagen per kalenderjaar naar 200 dagen per kalenderjaar.

Een gelegenheidsarbeider is een werknemer die door een werkgever in de horeca of door een uitzendkantoor bij een gebruiker in de horeca voor een maximumduur van 2 opeenvolgende dagen tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk. De RSZ-bijdragen worden voor deze gelegenheidsarbeiders, zowel voor de werknemer als de werkgever, op basis van voordelige forfaits berekend. De wetgeving voorziet erin dat de sociale rechten van de werknemers behouden blijven.

Door de verhoging van het quotum kunnen werkgevers vanaf 1 juli 2015 gedurende 200 dagen per kalenderjaar een beroep doen op gelegenheidsarbeiders of extra’s.

In de praktijk wil dit zeggen dat werkgevers het recht hebben om extra’s tewerk te stellen gedurende 100 dagen tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2015 en gedurende 200 dagen tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015.

Het is momenteel reeds mogelijk om Dimona-aangiftes in te dienen na de 100ste dag. Het koninklijk besluit om het werkgeverscontingent op te trekken, werd echter nog niet gepubliceerd. Van zodra dit het geval is, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Het werknemerscontingent blijft ongewijzigd, dit contingent blijft behouden op 50 dagen per kalenderjaar.

De andere maatregelen die aangekondigd werden voor de horecasector, zoals de flexi-jobs en de overuren zijn nog niet concreet en worden verwacht tegen 1 oktober 2015.

Bronnen: www.presscenter.org en administratieve instructies RSZ – 2015/2, Tussentijdse instructies, www.rsz.fgov.be.

Tags