Besox

Hasselt erkend als toeristisch centrum: zondagsarbeid mogelijk

26 november 2018

Door middel van een ministerieel besluit dat op 16 november 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen is, werd Hasselt erkend als toeristisch centrum. Het betreft het volledige grondgebied van de stad Hasselt, met ingebrip van alle deelgemeenten.   

Dit heeft gevolgen voor kleinhandelszaken en kapperssalons in Hasselt. Kleinhandelszaken en kapperssalons in toeristische centra mogen immers elke individuele werknemer gedurende maximaal 39 zondagen per jaar tewerkstellen.

In een toeristisch centrum gelden er eveneens afwijkingen op de wettelijke sluitingsuren.

De erkenning ving aan op 16 november 2018 en wordt in principe verleend voor onbepaalde duur. Ze kan enkel beperkt of ingetrokken worden wanneer de gemeente niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Bron: Ministerieel besluit van 7 november 2018 tot erkenning van de stad Hasselt als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (1), B.S. 16 november 2018.