Besox

Werken op zondag 24-31/12 is mogelijk in de sector van de kappers en schoonheidszorgen

17 november 2023

In afwijking van de bepalingen over de 48 uren opeenvolgende rust in PC 314 kan er uitzonderlijk gewerkt worden op zondag 24 december 2023 en 31 december 2023.

In principe wordt de tewerkstelling op die dagen verloond aan 100%, en hebben de werknemers hierdoor recht op inhaalrust (ook betaald aan 100%). De inhaalrust moet opgenomen worden binnen de week volgend op de prestatie, op een gewone activiteitsdag.

ó Het mag uitzonderlijk toch later opgenomen worden indien u de schriftelijke verklaring van de betrokken werknemer hebt dat hij de inhaalrust later zal opnemen.

Let op! Wordt er geen inhaalrust voor 24 en/of 31 december 2023 opgenomen in de week volgend op de prestatie, en kan er geen ondertekende verklaring worden voorgelegd, dan dient de prestatie op 24 en/of 31 december 2023 te worden vergoed aan 200 pct. met alsnog bijkomende inhaalrust aan 100 pct. op te nemen volgens de gewone geldende regels hierrond.

Extra voorwaarden met betrekking tot de prestatie op zondag 24 en/of 31 december 2023:

  • Het personeel dat ingeschakeld wordt gaat vrijwillig akkoord met dit uitzonderlijk werken op zondag;
  • De prestatie mag, voor elke individuele werknemer, maximaal 8 uur bedragen;
  • Het einduur van de prestaties op zondag 24 en 31 december 2023 is 18u00. In geval van overschrijding zal de werkgever een extra loontoeslag gelijk aan 100 pct. van het loon verschuldigd zijn.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2023

Categorie