Besox

Genk erkend als toeristisch centrum: zondagarbeid mogelijk

2 april 2019

Door middel van een ministerieel besluit dat op 27 maart 2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen is, werd Genk erkend als toeristisch centrum. Het betreft het volledige grondgebied van de stad Genk.

Dit heeft gevolgen voor kleinhandelszaken en kapperssalons in Genk. Kleinhandelszaken en kapperssalons in toeristische centra mogen immers elke individuele werknemer gedurende maximaal 39 zondagen per jaar tewerkstellen.

In een toeristisch centrum gelden er eveneens afwijkingen op de wettelijke sluitingsuren.

De erkenning ving aan op 27 maart 2019 en wordt in principe verleend voor onbepaalde duur. Ze kan enkel beperkt of ingetrokken worden wanneer de gemeente niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Bron: Ministerieel besluit van 15 maart 2019 tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (1), B.S. 27 maart 2019.