Besox

E-commerce: ondernemingscao voor zondag- en nachtarbeid vanaf 2020

6 februari 2020

Om de sector van de e-commerce een duwtje in de rug te geven werd een aantal jaren geleden de procedure om zondag- en nachtarbeid in te voeren, versoepeld.

E-commerce in goederen en diensten

Sinds 1 januari 2018 kan nachtarbeid, met prestaties tussen 24u en 5u, ingevoerd worden in ondernemingen met een vakbondsafvaardiging via een ondernemingscao die slechts door één vakbond moet ondertekend worden. Vroeger moesten alle vakbonden vertegenwoordigd in de vakbondsafvaardiging de cao ondertekenen. Het betrof hier een definitieve maatregel.

E-commerce in roerende goederen

Een andere maatregel had betrekking op het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende activiteiten verbonden aan de elektronische handel van roerende goederen (orderverwerking, verpakking, verzending, vrachtafhandeling, afhaalpunten, telefonische dienst naverkoop, …). Het gaat hier dus niet om diensten.

Deze maatregel was van tijdelijke aard en was geldig voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Nachtarbeid tussen 20u en 6u, maar niet tussen 24u en 5u, kon ingevoerd worden via een wijziging van het arbeidsreglement of via een ondernemingscao ondertekend door één vakbond.

Wenste de werkgever ook tussen 24u en 5u werknemers tewerk te stellen, moest hij eerst zijn werknemers raadplegen over de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van de nachtarbeiders. Nadien kon nachtarbeid ingevoerd worden via een wijziging van het arbeidsreglement of door het afsluiten van een ondernemingscao met minstens één vakbond.

Nadien moest de inspectie Toezicht Sociale Wetten op de hoogte gebracht worden van de toepassing van de regeling van nachtarbeid.

Ook zondagarbeid kon ingevoerd worden via een wijziging van het arbeidsreglement of door het afsluiten van een ondernemingscao met minstens één vakbond. Ook hier moest de inspectie Toezicht Sociale Wetten op de hoogte gebracht worden van de ingevoerde regeling.

Indien de werkgever de soepelere regelingen inzake zondag- en nachtarbeid vanaf 1 januari 2020 wil verder zetten, zal hij een ondernemingscao met minstens één vakbond vertegenwoordigd in de vakbondsafvaardiging moeten afsluiten om de bestaande regeling te bestendigen.

Ondernemingen die in het verleden geen zondag- of nachtarbeid hebben ingevoerd volgens de vereenvoudigde procedure, kunnen dit vanaf 2020 enkel nog invoeren via de normale wettelijke procedures.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, B.S. 29 december 2017.