Besox

Flitscontroles in de schoonmaaksector in januari 2020

6 januari 2020

In januari 2020 zullen door de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles uitgevoerd worden in de schoonmaaksector.

Opgelet: de voorbije jaren werd steeds een concrete datum geprikt. In 2020 is dit echter een volledige maand, namelijk voor de schoonmaaksector januari 2020. Hieruit kunnen we afleiden dat de flitscontroles de volledige maand kunnen plaatsvinden.

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De SIOD stelt een specifieke checklist voor de schoonmaaksector ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen.

Bron: www.siod.belgie.be.