Besox

Detachering naar Nederland: vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht!

7 januari 2020

Bijna vier jaar ná het van kracht worden van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, of wel de WagwEU, is het laatste onderdeel van deze wet klaar om in gebruik te worden genomen: een meldingsplicht.

De regels zijn van toepassing op buitenlandse werknemers (en ook zelfstandigen) die tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden om daar grensoverschrijdende diensten te verlenen. Uitgangspunt van de wet is dat er voor deze werknemers een aantal arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn en in sommige gevallen zelfs de geldende cao.

Een belangrijk onderdeel van de WagwEU is de meldplicht, voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden.

Vanaf 1 maart 2020 moeten de grensoverschrijdende werkzaamheden aangemeld worden bij het “Meldloket WagwEU”, een online systeem van de Nederlandse overheid. Tijdelijke opdrachten die gestart zijn vóór 1 maart 2020, hoeft u niet (meer) te melden. Dit systeem zal echter al vanaf 1 februari 2020 in werking zijn.

Een buitenlandse werkgever moet in ieder geval melding maken van de volgende gegevens:

  • de identiteit van de melder
  • de bedrijfsgegevens
  • de contactpersoon, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU
  • de identiteit van de klant/opdrachtgever
  • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd
  • het adres van de werkplek
  • de verwachte duur van de werkzaamheden
  • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon
  • de identiteit van werknemers die in Nederland komen werken
  • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.