Besox

De geregistreerde kassa in de horeca: registreren vóór 28 februari 2015!

29 januari 2015

Afgelopen dinsdag werd er door de werkgevers van de horecasector actie gevoerd in Brussel. In 2015 wordt immers de geregistreerde kassa gefaseerd ingevoerd in de sector. Het blijft echter wachten op de aangekondigde begeleidende maatregelen.

Vanaf 2016 moet élke horecaondernemer, die min. 10% van de totale omzet uit voeding (bereide maaltijden die ter plaatse geconsumeerd worden) haalt, werken met een geregistreerde kassa met blackbox. Opgelet: dit kan ook het geval zijn voor andere sectoren zoals bakkerijen, enz. waar men ter plaatse bereide maaltijden kan eten.

De FOD Financiën heeft brieven verzonden om alle uitbaters van horecazaken erop te wijzen dat zij nog uiterlijk tot 28 februari 2015 de tijd hebben om zich te registreren voor het geregistreerd kassasysteem. Hierbij moeten zij verplicht melden of zij kassaplichtig zijn.

U kan voor deze melding terecht op www.financien.belgium.be > E-services > geregistreerd kassasysteem of https://eservices.minfin.fgov.be/gks/jsf/external/horeca/. Nadat u uw registratie in orde hebt gebracht, ontvangt u een bericht met een uiterste datum tegen wanneer uw geregistreerde kassasysteem in dienst moet zijn. De 3 data die gebruikt worden voor de gefaseerde invoering zijn: 30/06/2015, 30/09/2015 en 31/12/2015.

De geregistreerde kassa en de blackbox zijn vrij verkrijgbaar. Let wel op dat het toestel een officieel certificaat van de overheid heeft verkregen. De kaart die noodzakelijk is om de kassa te laten werken kan bij de FOD Financiën bekomen worden.

Voor meer informatie en recente updates hieromtrent kan u steeds terecht op www.geregistreerdkassasysteem.be.

Tags