Besox

Corona: premie voor langdurig tijdelijk werklozen

7 januari 2021

Er is een premie aangekondigd van € 10 per dag voor werknemers die langer dan twee maanden tijdelijk werkloos zijn geweest door de coronacrisis.

Voorwaarden

De werknemers moeten in de periode van maart 2020 tot november 2020 minstens 53 uitkeringen als tijdelijke werkloze wegens overmacht of economische redenen ontvangen hebben. De overmacht mag echter niet het gevolg zijn van arbeidsongeschiktheid of redenen anders dan de coronacrisis.

Bedrag

Het bedrag van de premie is € 10 per uitkering, dit met een minimum van € 150. De premie bedraagt € 5, indien de werknemer vrijwillig deeltijds werkt en halve uitkeringen ontvangt. Dit met een minimum van € 75.

Om het bedrag van de premie te bekomen, wordt de volgende formule toegepast: (X – 52) x 10, waarbij X het totaal aantal uitkeringen tijdelijke werkloosheid overmacht of economische redenen is.

Samengevat betekent dit:

  • · minder dan 53 dagen tijdelijke werkloosheid: geen recht op de premie;
  • · tussen de 53 en 67 uitkeringen tijdelijke werkloosheid: recht op € 150 bruto;
  • · vanaf 68 uitkeringen tijdelijke werkloosheid: recht op het minimumbedrag van € 150 en € 10 per uitkering boven de grens van 67 dagen.

Procedure

De RVA betaalt via de uitbetalingsinstelling de premie automatisch. De werkgever of werknemer moet hiervoor verder geen actie ondernemen.

De werknemers zullen het eerste deel van de premie mogelijks in december 2020 al ontvangen. Dit betreft de premie berekent o.b.v. de uitkeringen tijdelijke werkloosheid die op dat ogenblik voor de maanden maart 2020 tot en met oktober 2020 al werden betaald.

De werknemers zullen het tweede deel van de premie ontvangen, nadat alle betalingen van de uitbetalingsinstellingen voor de maanden maart 2020 tot en met november 2020 door de RVA zijn geverifieerd. Deze premie kan ten vroegste gebeuren in mei/juni 2021. De werknemers ontvangen enkel een tweede deel, indien er nog een saldo niet zou zijn betaald.

Bron: https://www.rva.be/nl/nieuws/bijkomende-premie-voor-langdurig-tijdelijk-werklozen-tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisis-covid-19

Tags