Besox

Corona: fiscale gevolgen van thuiswerk door grensarbeiders België – Luxemburg

11 juni 2020

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht.

Grensarbeiders Nederland, Duitsland en Frankrijk

Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit. Omdat dit een invloed kan hebben op hun belastingen werden er bepaalde regelingen getroffen. In een vorig nieuwsbericht kon u reeds lezen over het akkoord dat België sloot met Nederland, Duitsland en Frankrijk over de neutralisering van de dagen thuiswerk. Het akkoord tussen België en Nederland wordt bovendien verlengd tot 30 juni 2020. Het akkoord tussen België en Duitsland wordt eveneens verlengd tot 30 juni 2020.

Grensarbeiders Luxemburg

Op 29 mei 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad ook het akkoord dat de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg op 19 mei 2020 sloten en dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis. Het thuiswerk in België en Luxemburg ten gevolge van de coronacrisis wordt beschouwd als arbeidsprestaties in de werkstaat, voor zover de werknemer voor de betrokken dag thuiswerk in de werkstaat zou gewerkt hebben indien er geen coronamaatregelen zouden getroffen zijn.

Deze afwijkende regeling kan niet toegepast worden voor thuiswerk dat de werknemer zou verricht hebben mochten er geen maatregelen t.g.v. corona genomen zijn, bijvoorbeeld indien de werknemer vóór de coronacrisis al structureel van thuis uit werkte.

De regeling geldt van 11 maart 2020 tot 30 juni 2020, maar kan verlengd worden.

Bron: Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, B.S. 29 mei 2020 en https://financien.belgium.be/nl/Actueel.

Tags