Besox

Corona: fiscale gevolgen van thuiswerk door grensarbeiders

10 september 2020

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Zo zal een inwoner van Nederland die in België werkt belastingen betalen in België.

Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit. Dit kan een invloed hebben op hun belastingen, daarom werden er bepaalde regelingen getroffen.

België heeft de voorbije maanden met Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg akkoorden gesloten met de bedoeling de dagen thuiswerk te neutraliseren. Het thuiswerk ten gevolge van de coronacrisis wordt beschouwd als arbeidsprestaties in de werkstaat, voor zover de werknemer voor de betrokken dag thuiswerk in de werkstaat zou gewerkt hebben indien er geen coronamaatregelen zouden getroffen zijn.

Deze afwijkende regeling kan niet worden toegepast voor thuiswerk dat de werknemer verricht zou hebben mochten er geen maatregelen t.g.v. corona genomen zijn, bijvoorbeeld indien de werknemer vóór de coronacrisis al structureel van thuis uit werkte.

De akkoorden die België hierover heeft gesloten met de buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg werden intussen verlengd tot 31 december 2020.

Bron: Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020 en van 19 juni 2020, B.S. 27 augustus 2020 en Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals verlengd door het akkoord van 19 juni 2020, B.S. 28 augustus 2020 en Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door de akkoorden in onderling overleg van 20 mei 2020 en 22 juni 2020, B.S. 2 september 2020 en Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, B.S. 4 september 2020.

Tags