Besox

Corona: compensatiepremie voor sommige gesloten sectoren

22 maart 2022

In zijn tussentijdse instructies liet de RSZ reeds weten dat bepaalde werkgevers die hun deuren moesten sluiten naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een compensatiepremie. Op 5 maart 2022 werd hiervoor de wettelijke basis gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De volgende werkgevers komen in aanmerking voor de premie:

 • werkgevers met een hoofdactiviteit in de evenementensector;
 • discotheken;
 • dancings;
 • binnenspeeltuinen;
 • subtropische zwembaden;
 • trampolineparken;
 • bowlingzaken;
 • snooker- en biljartzalen;
 • dartzalen;
 • inrichtingen voor paintballgames en lasergames;
 • escape rooms.

Aanvragen voor de premie moeten uiterlijk op 15 mei 2022 gedaan worden via de portaalsite van de RSZ.

Bron: Koninklijk besluit van 21 februari 2022 tot uitvoering van artikel 31 van de wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 5 maart 2022.

Tags