Besox

Corona: Brusselse premie voor de toeristische logies

9 november 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook beslist om een nieuwe financiële tegemoetkoming te voorzien voor in Brussel geregistreerde ondernemingen die één of meerdere toeristische logies uitbaten.

Om voor deze premie in aanmerking te komen, moet de onderneming op 31 december 2020 ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en moeten de toeristische logies op die datum als actieve vestigingseenheid ingeschreven zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De onderneming moet bovendien op datum van 27 oktober 2021 beschikken over een actief, niet-geschorst registratienummer voor de toeristische logies waarvoor de premie wordt aangevraagd. De onderneming mag niet genieten van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen.

De betrokken ondernemingen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen ofwel een forfaitaire premie krijgen ofwel een premie in de vorm van steun voor niet-gedekte vaste kosten.

De specifieke toekenningsvoorwaarden voor deze premie voor toeristische logies zijn beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Wenst u nog meer informatie, dan kan u ook steeds terecht op het nummer 1819.

Ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen, moeten vóór 15 november 2021 een elektronische aanvraag doen via de Irisbox op https://economie-werk.brussels/premie-toeristische-logies.

Bij de aanvraag moet een bankattest toegevoegd worden met daarop de naam van de onderneming en het overeenkomende Belgische zichtrekeningnummer, een attest betreffende de fiscale schulden van de onderneming en een attest betreffende de sociale schulden van de onderneming.

Bron: Besluit van 21 oktober 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 27 oktober 2021

Tags