Besox

Aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden in tijden van corona

16 april 2020

Sinds 2017 kan men in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden aanwervingsincentives ontvangen wanneer men een werkzoekende aanwerft tussen 25 en 55 jaar oud die twee jaar of langer werkzoekend is.

De aanwervingsincentive is afhankelijk van het tewerkstellingspercentage en wordt toegekend in twee schijven:

  • 1e schijf: als de werknemer na 3 maanden nog steeds in de organisatie werkt;
  • 2e schijf: als de werknemer na 12 maanden nog steeds in de organisatie werkt.

Tewerkstellingspercentage tussen 30% en 80%

  • 1e schijf : € 750
  • 2e schijf: € 1.800

Tewerkstellingspercentage meer dan 80%

  • 1e schijf: € 1.250
  • 2e schijf: € 3.000

In tijden van corona is het niet ondenkbaar dat het tewerkstellingspercentage gedurende de looptijd van de incentive daalt. Hierdoor is het mogelijk dat de werkgever dus om redenen buiten zijn wil een lagere aanwervingsincentive zou ontvangen.

Om dit te vermijden heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid voorzien dat het departement WSE, dat instaat voor de uitbetaling, in geval van crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend, de uitbetaling van de tweede schijf van de subsidie kan vaststellen via de contractuele tewerkstellingsbreuk van de aangiftes voorafgaand aan die crisis.

U kan meer informatie en contactgegevens terugvinden via volgende link:

https://www.vlaanderen.be/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden/aanwervingsincentive-bedrag-betaling-belastingen-en-cumuls.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, B.S. 1 april 2020.