Besox

Aanvraagtermijn Vlaamse maatregelen in het kader van werkbaar werk verlengd

27 november 2019

In mei 2019 voerde de Vlaamse overheid een aantal maatregelen in ter ondersteuning van het werkbaar werk in ondernemingen. Het ging concreet om de invoering van werkbaarheidscheques en een tijdelijke specifieke uitbreiding van de kmo-portefeuille.

1. Werkbaarheidscheques

Via de werkbaarheidscheques wil de overheid Vlaamse ondernemingen stimuleren om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen of om een actieplan rond werkbaar werk binnen de onderneming op te stellen.

Met de werkbaarheidscheques kunnen Vlaamse ondernemingen:

  • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen. Deze meting of scan moet een werknemersbevraging bevatten met focus op verschillende componenten van werkbaar werk, zoals bijvoorbeeld stress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé balans;
  • begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een meting of scan;
  • begeleiding inkopen met betrekking tot het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan of het opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De activiteiten moeten uitgevoerd worden door geregistreerde erkende dienstverleners in het kader van de kmo-portefeuille.

2. Werkbaar werk via de kmo-portefeuille

Om de werkbaarheid op het werk te verbeteren, heeft de Vlaamse overheid het plafond van de kmo-portefeuille tijdelijk verhoogd met een maximum van € 5.000.

Deze verhoging kan enkel gebruikt worden om specifieke acties rond werkbaar werk te realiseren. Ook organisaties die in de loop van het jaar al acties rond werkbaar werk gefinancierd hebben via de kmo-portefeuille kunnen een aanvraag tot uitbreiding van de kmo-portefeuille indienen voor het financieren van andere acties.

Ondernemingen die gebruik willen maken van de Vlaamse werkbaarheidscheques of van de verhoogde kmo-portefeuille voor werkbaar werk, moeten hiervoor op voorhand een online aanvraag indienen.

Voor beide maatregelen werd een tijdelijke subsidieoproep gelanceerd tot 6 december 2019. De Vlaamse overheid heeft nu beslist om de aanvraagtermijn voor deze twee maatregelen te verlengen tot 31 december 2019.

Meer informatie over beide subsidiemaatregelen ter ondersteuning van werkbaar werk kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille.

Bron: www.vlaanderen.be

Tags